بجای گریه میخندم

تو یک جایی دلت گیره
نگو این کار تقدیره
بهت میگم برو اما
نفس هام بی تو میگیره
تو از من دل بریدی تا
توی قلب یکی جا شی
بری گم میکنی راهو
نمیخوام دیگه پیدا شی
تو که از من بریدی و
شدی کابوس یک رویا
ببین حالم چه داغونه
رسوندیم آخر دنیا
دیگه از بس که ویرونم
بجای گریه میخندم
به مردن توی این حالم
چشم امید میبندم
نمیتونم بگم برگرد
زبونم داره میگیره
شدم بی تو یه دیوونه
که توو تنهایی میمیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: