شبهای بارونی

تو این شبای ِ بارونی

گریه کن اشکات ُ نبینم

گریه کن اما بی صدا

شکستنت رُ نبینم

دلم کویر ِ فاصله هاست

می خوام که چشمات بدونه

ردّ ِ خیس ِ رو گونه هات ُ

خیال کنم که بارونه

خدا کنه هر شب بارون بباره

تو دشت سینه ی ِ خشکیدم

خیلی وقته از نگاهت

گل ِ سرخ ِ عشق ُ دزدیدم

بزن بارون بزن تنهاترین آواز عاشق

بزن خیسم کن آبم کن تو سرزمین شقایق

می خوام که تندیس عاشقی رُ

به پای قلبت بسازم

تو لحظه های ِ خیس نگاهت

قمار ِ عشق ُ ببازم

خدا کنه هر شب بارون بباره

تو دشت سینه ی ِ خشکیدم

خیلی وقته از نگاهت

گل سرخ عشق ُ دزدیدم

https://www.academytaraneh.com/8779کپی شد!
763
۵