کار داده دستم

دلم کار داده دستم
نه یکبار و هزار بار
دلم دام تو افتاد
دلم دام تو اینبار

دلم حوصله داره
چقدر خیال می بافه
از دست دل و احساس
دیگه شدم کلافه

تو انگار که نه انگاری
یکی شده خرابت
یه کاری بکن ای وای
بشم رویا و خوابت

نمی دونی که چشمات
قرار نذاشته واسم
یادم رفته کی بودم
چقدر پرته حواسم

دارم عکس چشاتو
می کشم روی دیوار
می خوام بارون بباره
توی لحظه ی دیدار

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/87761کپی شد!
786
۱۲