دیوونه

بشینم یه جایی روی زمین
چشام خیره به آسمون باشه و

تصور کنم اینکه اینجایی و
همه زندگیم واژگون باشه و

بیام و چشام و ببندم فقط
به تو فکر کنم،از تو و باز به تو

یه دیوونه باشم که هرشب میاد
درا رو فقط وا کنه واسه تو

که پاشم ببینم توی خونه ای
ببینم تموم شد،کابوس و بس!

به هر سمتی می رم میبینمت
که عطرت هنوز توی این خونه هست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/87708کپی شد!
880
۱۲