صورت اون که زش(ت )نبود…!!!

صورت اون که زش(ت) نبود!
آینه خجالت میکشه…
رو پیشونیِ مَردامون
خطِ حماقت میکِشه
یه روز به روش آب میریزن
یه روزِ دیگه هم اسید
مگه گناهِ اون چی بود
چرا یه روزِخوش ندید!؟
مگه گناه اون چی بود
که این همه هراسونه!؟
توو کابوسایِ مُمتدش
زیرِ اسیدِ بارونه
به آسمون نگاه بکن
صورت ماهشو ببین
آینه خجالت میکِشه
از آدمای رو زمین…

پ.ن:نامرد تو وزن نمیومد بجاش از واِژه ی کمیاب مَرد استفاده شده…از مَردهایِ محدود این دنیا عذرخواهی میکنم…

https://www.academytaraneh.com/87348کپی شد!
1186
۴۲
۱