بیا پیشم

تورو دیدم

منو دیدی

چرا رفتی

تو چرخیدی

نگاه تو برام عشقه

بیا پیشم دوست دارم
بیا پیشم دوست دارم

تو تموم زندگیمی همه ی دلخوشمی تورو دارم ای بهارم
همه ی عشق من همه ی حس من تو هستی دارو ندارم

تو تموم زندگیمی همه ی دلخوشمی تورو دارم ای بهارم
همه ی عشق من همه ی حس من تو هستی دارو ندارم

همچیشو خودم زدم فقط مونده بخونمش

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/87311کپی شد!
720
۸