اگه تب کنی

من سر تو با خودم درگیرم
اگه تب کنی واست می میرم

وقتی دلتنگی منم دلتنگم
من واسه تو با همه می جنگم

دنیا رو با چشم تو می بینم
با تو شادم و با تو غمگینم

من سر تو با خودم درگیرم
اگه تب کنی واست می میرم

من از احساس به تو لبریزم
تو باشی من سر تا پا انگیزه ام

دل من بدون تو می میره
عشق تو بدجوری دامن گیره

من سر تو با خودم درگیرم
اگه تب کنی واست می میرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: