روزی که برگردی

من میرم از اینجا شاید تو برگردی
اما بدون با من با خونه بد کردی
شب ها بدون تو کابوس تنهایی
روزا دروغی که هر لحظه اینجایی
عشق من ساده تو خونه تب کرده
میره ولی شاید بیچاره برگرده
من شونه میکردم موهای زیباتو
هر شب که توی قاب میدیدم عکساتو
بارون که میباره از پشت این شیشه
اشک من و بارون همدرد هم میشه
شاید تو میدونی خونه پر از درده
دنیای من بی تو سرتاسرش سرده
شاید تو میفهمی این مرد تنها رو
وقتی که میبینی پارو زدن ها رو
ساحل دو چشماتن موجا رو آروم کن
دستام نمیتونن موجا رو آروم کن
روزی که برگردی مجنون تو مرده
خاکسترش رو باد با عشق تو برده
من شونه میکردم موهای زیباتو
هر شب که توی قاب میدیدم عکساتو
بارون که میباره از پشت این شیشه
اشک من و بارون همدرد هم میشه…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: