زمزمه

                                              زمزمه

               من اسیر بودم تو عشقت/پشت میله های احساس

               آدرس و دلت بهم داد/گفت قرارمون همینجاس

              ولی حرفی تو نگات نیست/بین مایه دنیا راهه

              دیگه زیبایی عشقم/مثل یوسف ته چاهه

             پر زمزمه ست تو قلبت/اینجا پرشده ازآدم

             عشق تو پرازریا بود/تومنودادی به بادم

              دیگه اسم تو قشنگ نیست/گفتنش برام عذابه

              چشمه صاف دل تو/یه دروغه یه سرابه

             تو به من دینی نداری/این منم که خیلی سادم

             رسم عاشقی که این نیست/من به تو دنیامو دادم

             نمیگم گریه نکردم/نمیگم آسونه این کار

             توفراموشم نمیشی/نمیگم خدا نگهدار

شهرام اسلامی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8706کپی شد!
950
۱۱