شوک

یه احساسی بتو دارم
یه جور دلتنگیه ممتد
مثه وقتی که عطر تو
منو دیوونه تر میکرد
یه احساسی بتو دارم
شبیه خواب و بیداری
تعجب کردم این روزا
تو هم حال منو داری

خواننده مهرزاد حیدری

از این نویسنده بیشتر بخوانید: