یه حسیه به من میگه

یه حسیه به من میگه
که عاشقی از تو گذشت
اگه دلش پیش تو بود
پیه بهونه ، نمیگشت
دل من چه تنها موندی
عاشق نبود اون عمرتو باختی
یه حسیه به من میگه
منتظرش نمون دیگه
سفیدی موهای تو
یه عمریه، بس دیگه
دل من گریه نکن
بهونه ها بس دیگه
دیگه اون نمیاد
منتظرش نمون دیگه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8682کپی شد!
684
۵