آخر عشقمون

هنوز جـــــــــــای تابوت رووی دوشمه
هنوز پیرهــــــــــــــــن َ تیره تن پوشمه
ولـــــــــــی باز به بودن باهات دلخوشم
آخه عطــــــــــــــر ِ تو تووی ِ اغوشمه

ته قصـــــــــــــــــــه ی زندگیم ختمه به …
شکســـــــــــــــــت منو این دل ِ غم زده
پریشــــــــــــــــــونمو لرزش شونه هام
نشـــــــــــــــــــون میده حال ِ جهانم بده

پر از اضــــــــــــــــطرابم پر از دلهره
تو رفتیو مـــــــــــــــن موندمو بی کسی
چقد ســـــــــــــخته وقتی که حس میکنم
توو قبرم واســـــــــــــه من تو دلواپسی

تو مـــــــُـــــــــردیو مُردم ولی بی دلیل
به ایــــــــــن قلب یخ کرده شوک میزنم
نگام خیـــــره به عکس ‌ِ روو سنگ قبر
به ســـــــــــــــــیگار دلشوره پک میزنم

شــــبیه یه گنجش (ک) که از ترس باز
نمـــــــــــــــــــــــــیدونه باید کجا بپره
دارم بــــــــــــــــــی مهابا سقوط میکنم
واســـــــــــــــم مردن از زندگی بهتره

چه دلتنگ آغــــــــــــــــوشتم این شبا
در قبـــــــــــــــــرو وا کن منو را بده
بگیر جـــــــــــــــــــون نا قابلو از تنم
ته ِ قصــــــــــــــــه ی عشقمون وا نده

منــــــــــــــــــو تیغ ِ تیز ِ روی شارگم
بهشـــــــــــــت بدون ِ تو جز وهم نیس
نگـــــــــــــــــو آخر خودکشی دوزخه
خدا عشـــــــــقو میشناسه بی رحم نیس
………………………………………………………………………………
پ. ن : مصرع پایانی سرقت از کار آقای مقدم عزیز هست
ضمن اینکه بگم که کار قدیمی هست و پر از ایراد
فقط بهانه ای بود برای بودن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: