خیال

ی چند وقتیه با خیالت خوشم
دوباره به برگشتنِ ت دلخوشم

ی چند وقتیه کاره ه‍ـــــــر روزمه
هوای دلم، بی تو ه‍ـــــــر روز غمه

هنوزم دِلم واس‍ه ت‍ــــــــو می زنه ‍
میدونم هنوزم دلت ب‍ــــــــــــا منه

نشستم ی گوشه
با چشمای خیسم
دارم خاطرات و
با اشک می نویسم

دارم می نویسم
هَمش ی‍ـــــــادگاره
ت‍ــــ‍‍و نی‍ـــــست‍ــــ‍ی و ‍
زخمِ دلم موندگاره

تو حتی ، تو خیالاتم ، هنوزم با دلم سردی
میگفتم عاشقت هستم ، ولی باور نمیکردی

دیگه عشق و نمی بینم،روزای خوبمون چی شد
سوال آخ‍ـــــــــــــرم اینه،بگو قلبت واسه کی شد؟

نشستم ی گوشه
با چشمای خیسم
دارم خاطرات و
با اشک می نویسم

دارم می نویسم
هَمش ی‍ـــــــادگاره
ت‍ــــ‍‍و نی‍ـــــست‍ــــ‍ی و ‍
زخمِ دلم موندگاره

«حمید پایدار»

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/86418کپی شد!
721
۷