مدیون

وقتی کنارم نیستی … حتی توی خونه گُمم
هروقت دلتنگت میشم … میرم سراغ آلبومم

حتی توی عکسات هم … لبخند داری رو لبت
درگیر چشماته دلم … با اون نگاه مبهمت

**** این عاشقی رنگ جنون داره ****
**** اما میخوام مجنون تو باشم ****
**** لیلی من باش و بذار این بار ****
**** تو عاشقی مدیون تو باشم ****

تسکین دردای منی … وقتی بهت زل می زنم
وقتی که از چشمای تو … تا عاشقی پل می زنم

می خندی و با خنده هات … دنیامو شیرین میکنی
احساس عاشق بودنو … با خنده تلقین میکنی

**** این عاشقی رنگ جنون داره ****
**** اما میخوام مجنون تو باشم ****
**** لیلی من باش و بذار اینبار ****
**** تو عاشقی مدیون تو باشم ****

از این نویسنده بیشتر بخوانید: