بهونه

یه کار ساده که با همکاری مژگان پنجائی شکل گرفت
یه بهونه واسه موندن…توی ای عزیزترینم
یه بار دیگه می خوام /که روی ماهتو ببینم
اگه تو باشی کنارم…دیگه غصه ای ندارم
اگه اسرار من اینه…با تو خوب روزگارم
واسه اینه که عزیزی ….برای این دله خستم
مثه مرغه عشقی تنها … سوت و کور و پر شکستم
در و دیوارای خونه … بی تو انگاری غریبن
واسه ی این دل تنها … پر_ آزار و نهیبن
دل من میگیره وقتی … تو را با کسی میبینم
کاشکی میشد می تونستم … یه بار دیگه ببینم
من و تو با هم نشستینم … توی این حیاط خونه
درد عاشقیم و انگار … فقط این خونه میدونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: