"جغرافیا دروغ تاریخه"

راهی که رفتیم اشتباهی بود
دنیای ما از هم سوا میشه
مرزی که بین ما شروع میشه
چیزی شبیه استوا میشه

"جغرافیا دروغ تاریخه"
وقتی که بین ما عبوری نیست
دنیای ما رو نقشه جا مونده
راهی بجز ترسیم دوری نیست

با این که میدونم تو شعرامو
هر شب برای ماه میخونی
توو عمق رویا های شیرینت
این شاعرو همراه میدونی

با این که میدونم تو قولامو
یادت نرفته ، کامل از بهری
با این که میدونم برای من
شیرین ترین لیلای این شهری

اما نمیشه راه ما این نیست
احساس ما اندازه ی هم نیست
دنیای ما با هم تفاوت داشت
این اختلاف از دید من کم نیست

راهی که رفتیم اشتباهی بود
دنیای ما از هم سوا میشه
مرزی که بین ما شروع میشه
چیزی شبیه استوا میشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: