این راه تو ، این راه ماست/ در قالب ترانه نیست!

( شروع دکلمه)
شهامت را دلم خوش بود ، حضورت را تنم یخ زد
من و تن همچنان در راه حکایت را سفر کردیم
چراغ خانه ها خاموش ، چراغ خانه ام روشن
شهامت ، زندگی ، عاشق
چرای خسته ات را گو
چرایت را منم پاسخ
اگرچه دوری ات باقیست ، ولی من همچنان آرام
دلم جاوید جاویدان پی دیدار مهر انگیز ، فروزان ،گوهر ایران
چراغ خانه ام روشن ، چراغ خانه ام روشن…
( پایان دکلمه)

ماه همیشه بدر من
راه همیشه سبز من

به پای تو نشسته ام
گرچه نمانده طاقتم

مهرت نشسته بر زمین
ای نام تو زیباترین

باشد که جان دهم تورا
ای ماه من ، ماه زمین

وطنم ،مردمم،ایرانم–تا ابد عاشقت می مانم
( همخوانی با گروه کر)

ماه همیشه بدر من
یار همیشه خوب من
افسانه عشق منی ، ایران من ، ایران من
ذره به ذره خاک تو ، نقش تنم ، نقش تنم
نماز من ، عبا دتم ، برتوکه بوسه می زنم

وطنم ،مردمم،ایرانم–تا ابد عاشقت می مانم
( همخوانی با گروه کر)

ای کوره راحت در زمین
شاهراهیست تا خدا
گرخسته پایم ، بی رفیق
این راه تو
این راه ماست

وطنم ،مردمم،ایرانم–تا ابد عاشقت می مانم
( همخوانی با گروه کر)

از این نویسنده بیشتر بخوانید: