اما نه این جوری نبودی تو…

هر کاری که میشد بگی کردم…

تا شاید از رفتن پشیمون شی…

من رو غرورم خط کشیدم تا…

با گریه های من پشیمون شی…

اشتباهی فکر میکردم حرفات…

حرف دلت نیست، مال غروره…

تو پشت اون حرفات، منو میخوای…

ابراز احساساتِت این جوره…

اما نه، این جوری نبودی تو…

حرفای تو حرف دلت بودن…

اون مرد آخر کار خودش رو کرد…

من رو جدا از تو، تو رو از من….

حالا تمام عاشقی هامو…

میدم به برگایی که میریزن…

صد تا بهارم باشه بعد از تو…

روزای من از جنس پاییزن…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/86114کپی شد!
708
۸