دلم میخواد بمیرم

رفتی و من موندم و با یه دنیا خاطره
لحظه ی خدافظیت محاله یادم بره

همش دارم با گریه اسم تورو می برم
نیستی ببینی عشقت چی آورده به سرم

این خونه بدون تو یه چیزی و کم داره
خیلی شبیه شده به هرچی جهنم داره

من که به یاد هر چی یادت میوفته بودم
من بی تو دق میکنم بهت که گفته بودم

از غم رفتن تو همش به یه جا خیرم
انقد حالم خرابه دلم میخواد بمیرم

تا کی باید بشینم تکیه بدم به دیوار
رو شونه کی بخوابم به عشق کی شم بیدار

رفتی و با رفتنت گرون تموم شد برام
من به جزتو کسی رو نه دارمو نه میخوام

داره دیوونم میکنه قاب عکست رو دیوار
رفتی بدون تو من زندگی میخوام چی کار

داره دیوونم میکنه خاطراتت تو خونه
هرکاری کردم نشد هیچ چی یادم نمونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: