نمیشه

اوج شکستن وقتیه

که میبینم تو غم داری

من که همش به فکرتم

بهم بگو چی کم داری

چند وقتیه که میگذره

ای ناشناس دیدم تورو

نمیشه مجبورت کنم

اگه دلت میخواد برو

برو راحت برو فکر خودت باش

مهم نیس چی سرم آوار میشه

نبودت واسه من سخته عزیزم

نباشی چشم من بیخواب میشه

عوض شدی تازگیا

غرورتو نمیشکونی

زندونیه یه عادتی

نگو اینو نمیدونی

برای تو اشک میریزم

توام منو جا میذاری

صدای لعنتیتو تو

تو گوش من جا میذاری

از این نویسنده بیشتر بخوانید: