بی تو

رفتن تو؛ مـــــــــردن من دیــــــدن تو آرزومه
بهارو خزون عمرم بی تو هردوشون حرومه

خاتون زندگی من چـــــــــرا تو تنهام گذاشتـــی ؟
تو که ادعا می کردی کسی رو جز من نداشتی!

بی تو تنهام یه غریبه بی تو یه قلب شکستم
بی تو من یه یادگاری رو تن درختی خستم !

خاتون من نمی دونی تنهایی چه دردی داره !
هوای ابری چشمام شبو روز واست می باره

با تو اما شاد شادم تک درختی تو زمستون
پٌرم از میوه ی عشقت توی گرمـی تابستون

از این نویسنده بیشتر بخوانید: