سرخ عاشقی

سرخ عاشقی

زنگوله ها گرم صدا
یکی یکی جدا جدا
از پیچ جاده میگذره
یه قافله مرد خدا
یه قافله با بیرقی به رنگ سرخ عاشقی
جا کرده توی آغوشش یه باغچه یاس رازقی
هرچهره توی قافله گلچین دستهای خداست
حساب این گل چهره ها از همه آدمها جداست
سمت نگاه قافله سمت هوای نینواست
سمت یه دشت پر بلا سمت فضای کربلاست
سمت زمینی که تو اون عاشقی معنا میگیره
قصه سرخ قافله تو دل ما جا میگیره
سد مسیر قافله است یه لشکر از بد کینه ها
شکستن آیینه ها ست نیت این کینه دلا
لطافت و پاکی این قافله از دردانه هاست
دشت های سرسبز بهشت مقصد این پروانه هاست
لبتشنگی تو این مسیر مانع دلدادگی نیست
پر پر شدن به پای عشق پایون این زندگی نیست
زنگوله ها گرم صدا
پروانه ها جدا جدا
بی پرو بال پر میگیرن
به سمت آغوش خدا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8586کپی شد!
740
۵