خداجوییم یه وقتایی…

به نام خداوند مهربان.سلام دوستان.

توو دریای لذت که میرم همش
خدا نا-خدا میشه واسه دلم
چقد بد میشم وقتی که از خدا
از این خالق خوبیا غافلم
چقد بد میشم وقتی که ناخوشم
خدا پشت بد گوییام گم میشه
توو وقتایی که درد مادی دارم
خدا واسه من دست مردم میشه
خدا وقتی که چیزی میخوام ازش
همون فرد که واسه من محبوبه
حواسم بهش جمع تا موقعی
که جیبم پر از پول و حالم خووبه

«آره حس من مرده توو این روزا
به اون فردی که خلق کرده منو
غرورم مثه شیشه ای سنگیه!
باید بشکنم شیشه ی نشکنو»

از این نویسنده بیشتر بخوانید: