پیراهن من

تو این خونه بدون لمس دستات
یه عمریه دارم کابوس می بینم
هر شب می پرم از این خواب تاریک
کنار قاب عکس تو می شینم
دیگه نیست خونه جای من عزیزم
تا وقتی عطر رفتنت تو خونه س
می دونی مرد رویای تو بودم
بیا ببین که مرد تو دیونه س
نمی دونم چی از تو مونده باقی
که داره جونو از تنم می گیره
نمی خوام تورو به دنیا ببازم
واسه از تو گذشتن دیگه دیره
سکوت تو منو به گریه داده
تو نیستی نبض قصه دست باده
چرا قصه ی ما نیمه تموم شد
چرا چشمام می باره بی اراده
میگم شاید تو اون نیستی که باید
کنارم تا ابد هم سایه باشی
نمی دونم شاید دوستم نداری
که می خوای از من عاشق جدا شی
شاید خسته شدی از داشتن من
که رفتی از تنم پیراهن من
بگو دلیل رفتنت چی بوده
که نا خونده سوزوندی نامه ی من

https://www.academytaraneh.com/85755کپی شد!
1147
۲۹