زیربارون

توی رقص بادوبارون تومثه شکوه ابری
توی اون حالت چشمات نداری قراروصبری
چه تماشایی وخوبی واسه چشمای ترمن
فقط اسم توست که مونده تاحالا روی لب من
آسمون گرچه گرفته ولی زیباست رقص بارون
توی این سمفونی عشق من و تو شادوغزلخون
دستامون سرده ولیکن دلامون گرمه به عشقه
صورتامون زیربارون لذتش مثه بهشته
بوی بارون بوی جنگل بوی هیزم بوی چوب
به خدا ندیده بودم چیزی رو اینهمه خوب
صدای باد توی برگا مثه نغمه ای قشنگه
زیرپامون کف جنگل چقدررنگ و وارنگه
چشمه شادوجوی بیدار مست مست بیدوسپیدار
گلا بلبلا پرستو همه چی ازعشق سرشار
بوی بارون بوی جنگل بوی هیزم بوی چوب
به خدا ندیده بودم چیزی رواینهمه خوب
برامون فرقی نداره آسمون چه جور میباره
سرمون گرمه به عشقه زیرمون برگ چناره
خنده هامون از ته دل غصه هامون شده باطل
خبر از این نداریم که کفشامون پرشده از گل
بوی بارون بوی جنگل بوی هیزم بوی چوب
تاحالا ندیده بودم چیزی رواینهمه خوب
توی جنگل زیربارون توبرام یه چتر عشقی
تو برام یه یادگاری روتن چنارنوشتی
که یه روزمااینجابودیم روتن برگای پاییز
وسط سکوت جنگل هردومون ازعشق لبریز
بوی بارون بوی جنگل بوی هیزم بوی چوب
تاحالا ندیده بودم چیزی رواینهمه خوب

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8568کپی شد!
697
۶