میـــشــه بـــگی چـی میخـــوای از جـــــــونــم؟؟؟

میــشه بگــی چـی میخــوای از جـــــونم؟
مفهــــوم کاراتـــو نمـــیدونــم

دیـــره واسـه تغـــییر ایـن احســــاس
ســـخته بفهــــمی چـی میــون مـــاس؟!

ســـخته بفهــمی از درون مــردم ؟!
وقتــــی تــو ایـــن رابــطـه خــط خــوردم؟!

هضمــــش بــرات انقـــدر دشــواره؟؟!
مــــــــــــرد اون کسـی کـه دوستت داره…!!!!

https://www.academytaraneh.com/85566کپی شد!
1117
۶۴

درباره‌ی زينب قرباني

متـــولد 7 شهــــریور 73 بــاران كــهــ ميگويند منم ... بـــاران دلتنگي ... گــهــگــاه كهــ دلتنگ ميشوم تــرانه هايم بــهــ دادم ميرسند ... بــا آمدنشان ميپوشانند دلتنگيِ دل بــارانــيم را...- 09191217637