دلگیر

ای دنیا دلگیرم ببین
چه زجری میکشم ببین
ای زندگی پیرم ازت
ببین چه دلسیرم ازت

این حق من نیست به خدا
بی مهری و جور وجفا
مگه گناه من چیه
به جز محبت تو بگو
کجای این بازی تو
ای زندگی هستم بگو
نوبت من کی میرسه
به ارزوهام برسم
ای زندگی مردم دیگه
دارم به اخر میرسم

ای دنیا دلگیرم ببین
چه زجری میکشم ببین
ای زندگی پیرم ازت
ببین چه دلسیرم ازت

بگو چرا تنها شدم
تو ادما رسوا شدم
جدا کردی اونو ازم
دستش جدا شد از دستم
دادی اونو به غریبه
دلم از عشق بی نصیبه
ندیدی اشکامو مگه
نشنیدی هق هقو مگه
چی بت بگم ای زندگی
شده نصیبم بی کسی

ای دنیا دلگیرم ببین
چه زجری میکشم ببین
ای زندگی پیرم ازت
ببین چه دلسیرم ازت

از این نویسنده بیشتر بخوانید: