حال و هوای عاشقی

حال و هوای خنده هات
اینروزا مهمون ِ منه
آرامش و حس می کنم
حال و هوای این تنه
عشق ِ مقدس ِ منی
باور عاشقانه می
برای زنده بودنم
تنها ترین بهانه می
شیرین ِ انتظاری که
تهش نگاه ِ تو باشه
چشمای من مقدسه
اگه به راه ِ تو باشه
توو سرزمین ِ قلبامون
زندگی یعنی تو و من
بدون ِ چشمات می میرم
جائی نری بدون ِ من !
پایان ِ انتظار ِ ما
آغاز ِ آغوش و لب ِ
ستاره چشمک می زنه
ماه ، ناظر ِ ما و شب ِ
همسفر ِ راهم شدی
هم نفس ِ دلت شدم
سخته ولی بدون که من
بدجوری عاشقت شدم . . .

از این نویسنده بیشتر بخوانید: