برهوت احساس

برهوت احساسم
مثل اون قدیما نیست
میشه خوب درکت کرد
وقتی تو دلم جانیست
===========
من چقدر دنیامو
با تو رنگ میکردم
واسه خاطر چشمهات
خیلی جنگ میکردم
===========
روزگار سختیه
عاشقا همه بی رحم
دستای دوتا عاشق
ندارند از هم سهم
===========
کاشکی باز بیاد شادی
کاش یه ذره جذبم شی
کاش مثه قدیم قدیما
بذر عشقوبپاشی
===========
از روی ملودی نوشتم خروج از وزن تعمدیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: