از نگاه من

به چشم قشنگ تری موهاتو که باز میکنی
یک دفه بی مقدمه بوسه رو آغــاز میکنی

خیلی برام جالبه که دلت برام پر میکشه
بروت نمیاری و باز کلی برام نـــاز میکنی

تو گرمی آغوش تو بدجوری خوشبخت میشم
وقتی علاقه تو به من با بوســه ابراز میکنی

انقدر عاشقت میشم که فکرشم نمیشه کرد
وقـــــتی زیر بارونیــــمو هـــــوای آواز میکنی

خیلی تماشایی میشه وقتی که احساسی میشی
یهــــو جلو روی همه آغوشــــتو بـــــاز میکنی

https://www.academytaraneh.com/85255کپی شد!
705
۱۵