بارون تو عاشقم هستی؟

ببار واسم امشب / که من عاشق بارونم
آهای ابرای تیره / من یه عاشق دیونم
ببار بادلخوشی هامو / با بوی نسترن وحشی
هنوز عاشق بارونم / بارون تو عاشقم هستی؟
بریم کنار ساحل / بغل دریا بشینیم
آهای موجای رنگارنگ / برقصین ما ببینیم
بازم خوشه های انگور / تو باغ دلخوشی هام
من عاشق دنیام و / دینا تورو می خوام
شدم بل بل این قصه / توی یه باغ رویایی
آدما به دنیا خوشبین شین / ما اهل همینجایی


از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8524کپی شد!
1039
۱۰