ماهِ مرّیخـــــــــے

اومـــدی با عشق، ماهِ مرّیخی!
هفتمِ بهمن(۱۱/۷)، روز تاریخی

عشــقِ افلاکی!
چشمه ی پاکی!
مهـر و محبوبم!
خوبِ محجــوبم!

با تو غم کفره، بی تو عشق کفره
با چشات قلبم، باخته ، ۶ – صفره

باغِ بابـــونه! تاجِ شاهـــونه!
عاشقت هستم ، مرد و مردونه

شاهِ شطرنجم، ماتِ چشماته
آخه بردن توو ذاتِ چشمــاته

مــــی زنم زانو
پیشِ تو بانـــو !
پلک نزن..تسلیم!
ماهِ من تعظیــم!

یا بکش من رو زود خلاصم کن
یا نگاهی به التماسم کــــــن

عاشقم تا مرگ، یا چشات یا مرگ!
از خیــالت دل… می بُرم با مرگ

https://www.academytaraneh.com/85231کپی شد!
523
۱۶