میلاد نا مبارکه من..فاطمه رضایی

این ترانه برمیگرده به شب میلادم چند ماه پیش
یه جاهایی حسها دخترانه نیس البته به عمد،امیدوارم ارزش خونده شدن داشته باشه
شب میلادمه امش،دوباره جای تو خالی
دوباره غصه و ماتم،تو اما شادو خوشحالی

تو امشب غرق رویایی،من اما بی تو بیدارم
با یه لبخند اجباری،رو کیکم شمع میکارم

یه شمع دیگه روشن شد،یه پیکه دیگه خالی شد
بزن مطرب که باز امشب،دلم حالی به حالی شد

شب میلادمه امشب..پراز تکرار و تکرارم
به من پک میزنه سیگار..ومن آغوش دیوارم

یه ساله دیگه پیرم کرد،خیاله خوبه خوابه تو
شب میلادمه اما،کجا؟!کو؟!عشقه نابه تو

شب میلادمه برگرد،یه امشب عاشق من باش
یه امشب بی خیاله غم،تو شمع امشب من باش….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: