پدر

برای پدرانی که گفتند:بابا آب داد….بابا نان داد
اما نگفتند بابا برای همین آب و نان تمام جوانیش را داد

میشناسمش خیلی
هر روز پیر میشه
هر روز از این بودن
صدبار سیر میشه
میشناسمش خیلی
دستاش پر از پینه س
قلبش مث چشمه س
چشماش یه آیینه س
اهل روزای سخت
مرد سفر بوده
میشناسمش خیلی
واسم پدر بوده
بابای خوب من
تنهات نمی ذارم
پیرم که باشی من
خیلی دوست دارم

۱۲خرداد۹۱ م.افق

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8519کپی شد!
1025
۱۳