نیا

من از چشمات بیزارم
تو دنیامو خراب کردی
به جرم عاشقی هر روز
من و غرقه عذاب کردی
من این رویارو بت باختم
نمیخوام دیگه برگردی
تو اون روزی که فرصت بود
همش با من بدی کردی
حالا میگی پشیمونی
تو هم حس من و داری
دروغه من که میدونم
تو از این حس بیزاری
الان پیشه منی چونکه
از اون هربارشکست خوردی
بهش عمرت رو بخشیدی
ولی بازم رو دست خوردی
دیگه هرگز نیا اینجا
نگو میخوام تو رو پیشم
من از بودن کنار تو
یه عمره تویه اتیشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/85102کپی شد!
1155
۲۶