هیچی شبیه چیزی که…

هیچی برام سخت تر از گریه ی بی اراده نیس

      سخت تر از شکستن این دل صاف و ساده نیس

بعضی شبا فک می کنم که اسمون چه رنگیه

      اما اینو خوب می دونم رنگ غروب جاده نیس

یه روز به فال من اومد که می رسم به ارزوم

         هیچی شبیه چیزی که به فال من افتاده نیس

شاید همش یه قصه بود,همش یه قصه ی دروغ

         خطای روی پیشونیم,خطوط روی جاده نیس

حس می کنم که این روزا برام کمی غریبه ای

     چشام دیگه چشمایی که دلت رو وعده داده نیس

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8507کپی شد!
711
۷