کلکسیون زیبایی

قیامت کردی امشب باز
نگاهات مال اینجا نیست
شبیه آسمونی ها…
به تو صد میشه داد از بیست

نگاه مهربون تو؛
یه جمعیت گرفتارت
با اینکه خیلی زیبایی
چه خوبه طرز رفتارت

همه مهمون چشماتیم
یه شب با طعمی از خلسه
گرفتاری اسارت یا
جنون یا میشه گف هرسه

کمی سخته توو این اوضاع
تو رو دید و ازت سیر شد
ولی دست خودت نیست که
نمیشه از تو دلگیر شد

خدا اینجور تو رو خواسته
کلکسیون زیبایی
قیامت کردی باز امشب
چقد خوبه که اینجایی

چقد خوبه که به چشمات
میشه یک عالمه زل زد
میشه با چهره زیبات
از اینجا تا خدا پل زد

بیست و پنج تیر نود و سه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: