منو محو خودت کن

به سن من اضافه میشه امشب
بیا یک امشبو با هم یکی شیم
من از پیچیدگی بویی نبردم
بیا امشب اسیر سادگی شیم

هزار تا شمع بچین وقتی که می گن
تولد وصله به اعداد تقویم
اگه می گی تولد روز عشقه
بیا از مرگ عاشق ها بترسیم

می خوام زیبا ترین گل های امشب
گل لبخند لبهای تو باشه
می خوام زیبا ترین حرفای امشب
نگاه خوبِ چشمای تو باشه

یه بار حرفاتو با من آشنا کن
منو محو خودت کن تا خودِ تب
بذار حقم رو از دنیا بگیرم
منو دوست داشته باش قدِ یه امشب

از این نویسنده بیشتر بخوانید: