از غزّه میپُرسم…

بسم ال…
به امید ظهور منجی

از غزّه میپُرسم…
از اون سرِ دنیا،رسیدن ومیگن/صاحِبِ این خونن،چه مردُم آزارن
ولی نمیتونن،اسمِ فلسطین و/از روسرِ این خاک،بازور بردارن…
از اون ورِ دریـــا،گلوله میریزن/اینطرفِ دریــا،گلوله میباره
از این حرومی ها،کسی نمیپُرسه/کشتنِ آدم ها،چه لـذّتّی داره؟
اونا که میگفتید،مُدافعِ حقّید/مگه نمیگُفتید،کـُشتار،ممنوعه؟
چرا نمیبینید،به اسمِ آزادی/میکشن و میگن،دفاعِ مشروعه!؟…
کجایی آزادی..
پُشتِ کدوم سنگر..
ای ننگ بر دنیا..
به این حقوقِ بشر..
خورشیدِ آزادی..
چرا نمیتابی؟..
دنیا روظُلمت بُرد..
تویِ کدوم خوابی….
از غزّه میپُرسم،کو ساحلِ امنِت/کو لبِ خندونِ،طّفلایِ معصومِت
از غزّه میپُرسم،دستایِ بی رحمه/کی خوابِ تو خونِ،طفلایِ معصومت…
دلم پُره دنیا،از چِشمِ غمگینِ/مادرِ مظلومی،که زندِگیشو باخت
تو خاکا میگشت و،دخترشو میخواست/وقتی که پیداش کرد،جنازَشو نشناخت…
بیت المقدس رو/با خون یکی کردید/ای تشنه هایِ خون/آدم کُشی بس نیست؟؟
این خونه یِ اَمن و/دوباره پس میدید/جایِ شما تو این/خاکِ مقدّس نیست….
کجایی آزادی..
پُشتِ کدوم سنگر..
ای ننگ بر دنیا..
به این حقوقِ بشر..
خورشیدِ آزادی..
چرا نمیتابی؟..
دنیا روظُلمت بُرد..
تویِ کدوم خوابی..

https://www.academytaraneh.com/85041کپی شد!
1358
۴۲