هفت ساله که رفتی….

هفت ساله که رفتی…..
۳۱ تیر ۱۳۹۳

هفت ساله که رفتی، هفت ساله پژمردم
تو تازه گل کردی، من توو خودم مردم

هفت ساله که نیستی،هفت ساله کابوسه
لبهام ولی هرشب، اسمت رو میبوسه

شب تا سحر حالم، با غصه سر میشه
یه شب ازین شبها،میخشکه این ریشه

یه گوشه کز کردم، یه هم اتاقی نیست
حسی که من دارم، حس اقاقی نیست

شاید تو برگردی، یه روز به این خونه
اون روز نمیدونم، ریشم توو گلدونه؟

اون روز نمیدونم، برگام هنوز سبزه؟
صدای توو سینه ام، تکرار یک نبضه؟!

https://www.academytaraneh.com/85039کپی شد!
1357
۶۶