جرم عاشقی

جرم عاشقی
……………………..
تو اینجا عاشقی ؛ میگن گناهه
یدونه جرمی که ؛ مکافات نگاهه
تو اینجا چش براه(ب را) معنا نداره
کسی که ؛ چش براس؛ رنگ فناء
*
تو اینجا هیچکسی عاشق نمیشه
نه دل می سپاره و نه دل می بنده
تو اینجا هیچکسی عاشق نمیشه
نه گریه میکنه ؛ نه شور و خنده
تموم جنس دلها سنگن و از جنس شیشه
بگو اینجا کسی عاشــــــــــــق نمیشه
تو ؛ این شهر عاشقا خیلی غریبن
همه روباه ، همه فکر فریبن
*
بیا اینجا منو اما صدا کن
بیا اینجا منو بازم نگا(ه) کن
یه فکری کن ؛ پی درد آشنا باش
تو این وادی به فکر عاشقا باش
*
ببین اینجا فقط حسرت رسیده
نه یک صبح یا طلوع یک سپیده
تو خورشید حقیقت باش و من دلواپس تو
تو با من باشو و من خار و خس تو (( تو با من باشو و من همنفس تو))

ترانه سرا: سید هادی سجادی – تهران بیست و چهارم تیر ماه نود و سه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84956کپی شد!
1094
۲۸