تنهایی

ازت میخوام یه وقتا با وجودِ
تمام خستگی هایی که داری
یه کم از خونه فاصله بگیری
منُ چَن ساعتی تنها بذاری

تو این خونه همه چی رو به راهه
ولی خوبه یه کم تنها بمونم
می دونم سختِته تنهام بذاری
ولی حال خودم رو هم می دونم

یه وقتایی برام تنهایی خوبه
منُ یاد خودم میندازه بازم
تو این چَن ساعتی که وقت دارم
می تونم خودمُ از نو بسازم

تو این مدت په چیزایی چه خوبه
سکوت و چشم های بستۀ من
به آهنگای حسی گوش دادن
به رویاهای شیرین فکر کردن

اگه تنهام بذاری لطف کردی
ولی واسه یه ساعت، نه همیشه
میگن "تنهایی خیلی بده" اما
همین تنهایی گاهی خوب میشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84864کپی شد!
1476
۵۰