مرداب

نیستی کنار من گلم رویای من خوابه
دریا عمیقه واسه تو جای تو مردابه

نیلوفرم عشقم گلم بازم بیا پیشم
نیلوفرم باشی منم مرداب تو میشم

من ظاهرم زشته ولی پاکه سرشتم
این که تو پیشم باشی یعنی تو بهشتم

برگرد تا مرداب با دریا نجنگه
مرداب با نیلوفرش خیلی قشنگه

احساس من پاکه ندارم هیچ گناهی
قسمت منو مرداب کرده اشتباهی

https://www.academytaraneh.com/84738کپی شد!
815
۱۴