هنوزم هنوزه

نخواستی بمونی و باور کنی
منه بی کسِ بی تو دیوونه رو
گذَشتی ، گذاشتی منو با غمت
یه ویرونه کردی واسم خونه رو

هنوزم به یادت شبا با خودم
میشینم رو ایوون و غم میخورم
میسازم باسوز دل بی کسم
همه ، بی کسیهامو سر میبرم

هنوزم هنوزه خیالت داره
به جرم نبودت منو می کشه
تونیستی یه عمره دل بی کسم
به رویای برگشتنت دل خوشه

تورفتی و رویای من بی تومرد
الهی بمیرم واسه بی کسیم
یه وقتا که دل تنگتم با خودم
میگم بیخیال باز به هم میرسیم

همه لحظه هام وقف رویای توست
تو نیستی وغمهاتو سر میکشم
به یاد تو و خاطراتی که مرد
یه عمر مزّه ی مرگمو میچشم

https://www.academytaraneh.com/84725کپی شد!
1636
۹۰