وابستگی

تو باروون نشستم که باور کنی
نبینی و اشکامو حاشا کنم
که بارون بپوشونه این حالمو
بتونم تورو باز تماشا کنم
***
دلم لَک زده واسه دلبستگی
یه حسی که از زندگی غافلم
تو یه یک نقطه ساکن شدم بی هدف
نه دیوونه میشم و نه عاقلم
***
درسته که توو هر نفس با منی
ولی حس من میگه تو دلخوری
فدای حضورت بشم خوب من
میدونم که از حال خستم پُری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84671کپی شد!
752
۱۰