قصه زندگی

بین ما قصه زندگی بود
بگو که دل تو هنوز دیوونمه
روی این شونه ها گریه کردی
جای این زخمها رو شونمه
بگو خاطره هامونو قد یکبار
زندگی پیش همدیگه میخوای
بگو که توام توی فکر منی
این شبا که تو خوابم میای
انتخاب و یه وابستگیو جدایی
آینده هامونو سیر کن که مبهم شدند
برای گذشتن از این خاطره
بند کفشهای تو محکم شدند
منو با خودت رد کن از این مسیر
که زخم میخوره روحم هر روز
مرد میخواد غمت این روزا
بغض دارم ولی کوهم هر روز

https://www.academytaraneh.com/84658کپی شد!
827
۱۳