همترانه…

تقدیم به تو همترانه…

همترانه سکوت تو یعنی
دار واژه روو چوبه ی خفه خون
مثل وقتی که گم میشه نفسم
لای هق هق و تب و هذیون!

همترانه سکوت تو یعنی
مرگ حس با تلنگر یه شکست
درد اون شاعر معاصری که
زنده بود و به خاطره پیوست!

شاکیم از حضور خاموشت
از به سر رفتنای پنهونی
وقتی میگی یه خالقی اما
پای این ادعا نمیمونی!

لابه لای تب منم منمااااا
راااا به جایی نمیبره فریاد
توی چرت لطیف دلخوشیام
رفتن تو صدای حادثه داد!

زندگی توی جای خالی تو
واسه معنی شدن تقلا کرد
همترانه بگو که میشه هنوز
تورو توی ترانه پیدا کرد…….

https://www.academytaraneh.com/84547کپی شد!
1436
۸۷