ازت چیزی نمیخام من

ازت چیزی نمیخام من
تو که دوس داری تنها شی
ازت میخام یه فنجون چای
فقط مهمون ِ من باشی

میخام تو کافه ی دنجی
بشینیم روبروی هم
تو زیر چشمی ببینیم و
بگم "من دوستت دارم"

ازت چیزی نمیخام من
تو که دوس داری تنها شی
ازت میخام یه فنجون چای
فقط مهمون ِ من باشی

فقط یک لحظه ی کوتاه
یه لحظه خواهشن بانو
تو چشمام، سینما دارم
به چشمام زل بزن بانو

شبای روشنم هستی
رمانتیکی و شیرینی
پر از فیلمای عشقیه
همین مردی که میبینی

نذار مردی که میبینی
تو تنهاییش مخفی شه
نباشی شعر میخونه
تو باشی عاشقت میشه

ازت چیزی نمیخام من
تو که دوس داری تنها شی
ازت میخام یه فنجون چای
فقط مهمون ِ من باشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: