ماه عزیز

وقتی .. از همه ..دل تو میگیره ..کی تورو توو گریه پیدا میکنه ؟
وقتی که ..همه ازت دل بریدن.. کی تورو توو خلوتش جا میکنه ؟

کیه که ازهمه چیت باخبره.. هواتو داره و حاشا میکنه؟
کیه هرجا مثه سایه هست باهات .. درا رو به روی تو وا میکنه ؟

بگی هست یا بگی نیست فرق نداره .. راه میاد باهات و خوب.تا میکنه؟
هرچقد کوچیک باشی .. بد ببینی .. اعتنا به کمترینا میکنه ؟

وقتی جانماز ت ُ پهن میکنی .. با دعات ..آمین ُ همرا ه میکنه ؟
کی به سجده میبره فرشته رو .. کی تو رو خلیفه الله میکنه؟

همونه که توی این ماه عزیز .. تورو میبخشه و زیبا میکنه!
تو رو از زمین میگره و برات آسمونا رو مهیا میکنه!

خب بعد از مدتها ..این هم یک ترانه ی صرفا دلی که به میمنت ماه مبارک تقدیم شد . طاعات وعبادات همه ی دوستانم مقبول درگاه خدای بزرگ ومهربان

926
۷۱