(( طعنه های عاشقانه))

طعنه های عاشقانه ات یادمه….اونهمه گوشه کنایه ات یادمه
نامه های پست نکرده ات پیشته…..دل من منتظر آغوشته
نامه هاتوپست کن به خونه ام…….تویی مرحم دل دیوونه ام
تو نگو منا دیگه دوست نداری……منوهی سر دوراهی می کاری
فراموشم کن فراموشت کردم…….خداحافظ توی دلم خاموشت کردم
نمی گم بیا دلم از تو بریده…..خدایکی دیگه را واسه هردوتامون آفریده
طعنه نزن درست بگو خداحافظ…..منم نمیگم دیگه زندگی بی تو هرگز
خداحافظ خداحافظ خداحافظ برو…… خداحافظ خداحافظ نمیخواهم تو را

از این نویسنده بیشتر بخوانید: